Gökriksudden

Området är beläget vid Hjälmarens strand, cirka 15 kilometer sydväst om Arboga, nära länsgränsen mot Örebro län. Det består huvudsakligen av ädellövskog, delvis sluten och delvis mer luckig och lundartad. Det finns också inslag av tätare blandskog med ek, björk och gran.

Mer information finns här

 

Informationstavla

Informationstavla

 

Vägen dit

Vägen dit

HjälmarstrandenHjälmarstranden

Västra delen om vårenVästra delen om våren

FiskgjuseboFiskgjusebo

 

 

Bäverspår

Bäverspår

Östra slinganÖstra slingan

 

Vårbild

Vårbild